Application Testing

Voordat de applicaties uitgerold kunnen worden over alle werkplekken, dient gecontroleerd te worden of deze nog steeds voldoen aan de verwachtingen van de eindgebruiker.
Belangrijk hierbij is dat de technische-, functionele- en user of business acceptance testen gestructureerd uitgevoerd worden.

Onze test coördinatoren zijn in staat om software test procedures op te stellen en duidelijke planningen te maken, zodat de testactiviteiten naadloos op elkaar aansluiten. Dit is een garantie voor korte doorlooptijden en tevreden eindgebruikers.