Application Deployment & Distribution

Wanneer het gehele packaging proces van application discovery/software intake tot testing succesvol doorlopen is, kunnen de applicaties worden opgeleverd en overgedragen. De applicatie wordt in productie gezet en uitgerold over alle werkplekken. Ook in deze fase van het packaging proces kunnen fouten optreden, doordat beheerders bijvoorbeeld niet goed kunnen omgaan met de distribution tools en/of beschikt het bedrijf niet over de juiste software tools.

Advies en training door onze IT consultants op het gebied van applicatie distributie zorgt voor een gestroomlijnde uitvoering van uw packaging proces.

Lees verder via welke vorm van dienstverlening wij onze IT consultants kunnen inzetten binnen uw proces.